2014-03-6

Dzięki upowszechnieniu usług IT wymagania dotyczące produktywności pozostają w ścisłym związku z możliwościami oferowanymi przez tak zmodernizowana przestrzeń roboczą. Koncepcja wykorzystania urządzeń użytkowników tzw. BYOD (Bring-your-own-device) jest z powodzeniem wspierana przez rozwiązania Quest Software, które oferują zarówno zarządzanie stacjami roboczymi i urządzeniami mobilnymi, wirtualnymi desktopami i aplikacjami, jak i zdalne operacje w sieci.

Obsługiwane platformy: Windows, Mac OS X, Linux, Java, iPad, tablety i telefony Android, terminale HP, Wyse i inne

  • Zarządzanie stacjami roboczymi: Desktop Authority, KACE
  • Zdalne skanowanie: RemoteScan
  • Wirtualizacja Desktopów: vWorkspace, Foglight for Virtual Desktops
  • Udostępnianie Aplikacji: Change Base, vWorkspace
  • Zarządzanie Tożsamością: Defender, Desktop Authority

Szczegółowe informacje o produktach można znaleźć pod tym linkiem