2014-03-7

Oferta Quest Software w dziedzinie Zarządzania Bazami Danych obejmuje obszary związane z administracją bazami danych, tworzeniem i optymalizacją kodu, diagnostyką, raportowaniem i monitorowaniem systemów bazodanowych. Produkty uzupełniające umożliwiają kontrolę dostępu i zabezpieczenie kluczowych danych, funkcjonowanie systemów High Availability, konsolidację i analizę danych z różnych źródeł (Business Intelligence), a także backup i odtwarzanie danych.

Obsługiwane platformy: Oracle (w tym Oracle RAC i Exadata), SQL Server, DB2, Sybase, mySQL i inne

  • Administracja: Toad DBA Suite, Benchmark Factory, Space Manager
  • Tworzenie i optymalizacja kodu: Toad, Toad Data Modeler, SQL Navigator
  • Diagnostyka i Monitorowanie: Spotlight, Foglight for Databases, Foglight Performance Analysis
  • High Availability: Shareplex, LiveReorg
  • Business Intelligence: Toad Data Point, Toad Decision Point
  • Zabezpieczenie Danych: Change Auditor
  • Backup i Odtwarzanie: Netavault Backup, Litespeed
  • Asset Management – optymalizacja kosztów i zarządzanie licencjami oprogramowania wykorzystywanego na serwerach: Inside License

Strona dedykowana produktom do zarządzania bazami danych Oracle

Szczegółowe informacje o produktach można znaleźć tutaj