Zarządzanie Środowiskami Microsoft

Wiedza i wieloletnie doświadczenie Quest Software w dostarczaniu rozwiązań do zarządzania oraz zabezpieczania środowiska informatycznego pomagają zredukować obciążenie pracą administracyjną oraz jednocześnie zapewnić bezpieczne i stabilne funkcjonowanie systemów opartych o popularne technologie Microsoft. Narzędzia te doceniane są przez użytkowników na całym świecie, a firma została wyróżniona prestiżowymi tytułami tj. Microsoft Global ISV Partner oraz Advanced

Bezpieczeństwo i Kontrola Dostępu

Firma Quest Software kompleksowo wspiera realizację wymagań związanych z ochroną kluczowych danych i informacji, oraz zapewnieniu wyłącznie autoryzowanego dostępu do systemów informatycznych. Dostarczamy rozwiązania w postaci sprzętu i oprogramowania pozwalającego zarówno na audyt zgodności systemów z przyjętymi regulacjami i politykami bezpieczeństwa, kontrolę działań użytkowników (w tym także użytkowników uprzywilejowanych), a także oferujce możliwość zabezpieczenia systemów

Monitoring Systemów i Aplikacji

Rodzina zintegrowanych produktów występujących pod flagową nazwą Foglight, umożliwia szczegółowy monitoring systemów w trybie 24/7. Cechy takie jak zintegrowany widok usług dostosowany do odbiorcy informacji (np. dyrekcja, dział techniczny, help desk), kompleksowy wgląd w środowisko informatyczne, korelacja wpływu poszczególnych elementów systemu na jego wydajność, kontrola poziomu świadczonych usług, diagnostyka i wsparcie rozwiązywania problemów, a także

Zarządzanie Bazami Danych

Oferta Quest Software w dziedzinie Zarządzania Bazami Danych obejmuje obszary związane z administracją bazami danych, tworzeniem i optymalizacją kodu, diagnostyką, raportowaniem i monitorowaniem systemów bazodanowych. Produkty uzupełniające umożliwiają kontrolę dostępu i zabezpieczenie kluczowych danych, funkcjonowanie systemów High Availability, konsolidację i analizę danych z różnych źródeł (Business Intelligence), a także backup i odtwarzanie danych. Obsługiwane platformy:

Zarządzanie Stacjami Roboczymi

Dzięki upowszechnieniu usług IT wymagania dotyczące produktywności pozostają w ścisłym związku z możliwościami oferowanymi przez tak zmodernizowana przestrzeń roboczą. Koncepcja wykorzystania urządzeń użytkowników tzw. BYOD (Bring-your-own-device) jest z powodzeniem wspierana przez rozwiązania Quest Software, które oferują zarówno zarządzanie stacjami roboczymi i urządzeniami mobilnymi, wirtualnymi desktopami i aplikacjami, jak i zdalne operacje w sieci. Obsługiwane platformy:

Zarządzanie Wirtualizacją

Wychodząc naprzeciw wszechobecnej tendencji do wirtualizowania zasobów i aplikacji, Quest Software oferuje oprogramowanie narzędziowe do administrowania, monitorowania, backupu i optymalizacji środowisk wirtualnych, wspierając przy tym najpopularniejsze platformy wirtualizacyjne dostępne na rynku. Zapewniamy spełnienie wymogów ciągłości pracy (Business Continuity), oferując natychmiastowe i granularne odtwarzanie systemów w przypadku awarii, a także zarządzanie z jednej konsoli oraz zabezpieczenie

Ochrona Danych

Oprogramowanie narzędziowe Quest Software do ochrony danych zorientowane jest na zminimalizowanie czasu niedostępności aplikacji, a co się z tym wiąże brak przestojów w funkcjonowaniu biznesu. Przy zachowaniu skalowalności i szerokiego wsparcia dla wielu środowisk, upraszczamy procedury zabezpieczenia danych aplikacji oraz skracamy czas ich odzyskiwania w przypadku awarii, zarówno w środowiskach fizycznych, jak i wirtualnych. Obsługiwane