Wprowadzenie metodyki DevOps do procesu tworzenia oprogramowania pozwala na jego zautomatyzowanie, a także na zwiększenie produktywności i efektywności zespołów. Jednak do efektywnego przeprowadzania procesów ciągłej integracji, ciągłego dostarczania oraz ciągłego wdrażania konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań informatycznych. Narzędzia te usprawniają i automatyzują wykonywanie zadań związanych z tworzeniem kodu, wprowadzaniem zmian, przeprowadzaniem testów czy wdrażaniem i dostarczaniem oprogramowania do klientów.  Rozwiązania te pozwalają też ulepszać produkt, uzyskiwać informacje zwrotne od użytkowników/klientów, co pozwala na szybkie wprowadzanie zmian i dostosowywanie oprogramowania do zmieniających się potrzeb rynkowych, co wpływa na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i większą satysfakcję użytkowników końcowych.


Quest

 

  • TOAD – Najpopularniejsze rozwiązanie bazodanowe dla programistów, administratorów i analityków

Toad to jeden z najlepszych na rynku, kompleksowych zestawów narzędzi do optymalizacji i zarządzania bazami danych. Pozwala stworzyć wysokiej jakości kod w rekordowo krótkim czasie, zapewnia maksymalną wydajność bazy danych i ułatwia żmudne analizy danych. Rozwiązanie umożliwia maksymalizację inwestycji w technologie danych poprzez umożliwienie automatyzacji procesów i skrócenia czasu realizacji projektów prawie o połowę. Upraszcza przepływy pracy, automatyzuje częste lub powtarzalne procesy i minimalizuje ryzyko związane ze zmianami. Pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania nowych aplikacji, zmniejszając wpływ nieefektywnego kodu na produktywność, cykle rozwoju, wydajność i dostępność. To najlepsze na rynku narzędzie dla profesjonalistów danych, z którego już od ponad 20 lat korzystają miliony użytkowników – programiści, administratorzy i analitycy.

 

Rozwiązanie SharePlex umożliwia organizacjom replikację bazy danych bez wpływu na pracę użytkowników końcowych (ZeroIMPACT), zapewniając przy tym biznesową ciągłość działania aplikacji o znaczeniu krytycznym. Pozwala osiągnąć wysoką dostępność skalowalność i integrację danych dzięki replikacji w czasie rzeczywistym baz danych lokalnie, w chmurze i hybrydowych. Rozwiązanie zapewnia replikację bazy danych Oracle i SQL Server na następujące platformy docelowe: Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL, Amazon AWS, SAP HANA, JMS, Kafka i inne. SharePlex to kompletne narzędzie do replikacji baz danych, które posiada też szereg dodatkowych funkcji jak np. monitoring, rozwiązywanie konfliktów, porównywanie danych czy synchronizacja.


ApiOmat

 

ApiOmat to platforma, która eliminuje wszystkie przeszkody w transformacji cyfrowej organizacji i zapewnia infrastrukturę oraz narzędzia do digitalizacji i wprowadzenia nowoczesnego modelu biznesowego. Od szybkiego prototypowania i integracji w przedsiębiorstwie, poprzez operacje IT i analitykę użytkownika – ApiOmat zapewnia możliwość skalowania i zarządzania usługami realizowanymi z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych lub przez Internet.


CA

 

Interfejsy API i mikroserwisy są kluczowymi elementami budującymi platformy cyfrowe, które łączą aplikacje, programistów i dane, zapewniają lepsze doświadczenia użytkowników i

unowocześniają modele biznesowe. CA API Management umożliwia budowę skalowanego środowiska o wysokiej dostępności i wydajności.  Pozwala tworzyć, zabezpieczyć, dostarczać i zarządzać pełnym cyklem życia interfejsów API i mikrousług. Daje sprawność i elastyczność startupów każdemu przedsiębiorstwu i dba o to, aby każda organizacja mogła maksymalnie wykorzystać nowe możliwości dzięki nowoczesnej architekturze aplikacji. Rozwiązanie umożliwia zarządzania pełnym cyklem życia API w procesie tworzenia oprogramowania. Wprowadza też dodatkową warstwę zabezpieczeń na poziomie API dla aplikacji.

 

To skalowalne rozwiązanie do ciągłego dostarczania (Continuous Delivery) klasy Enterprise, które w efektywny sposób pomaga przedsiębiorstwom wykonywać i optymalizować ich procesy wydawania oprogramowania. CA Release Automation reguluje i przyspiesza dostarczanie aplikacji w całym przedsiębiorstwie, umożliwiając wdrażanie „bez użycia dotyku” /zero-touch/ od etapu projektowania po produkcję. Pozwala organizacjom stworzyć podstawę Continuous Delivery już dzisiaj. Produkt pozwala na automatyzację wdrożeń poprzez orkiestrację i promocję kodu aplikacji od środowisk rozwojowych aż po produkcyjne. CA Release Automation pomaga organizacjom w adresowaniu kilku najbardziej krytycznych wyzwań w zakresie DevOps dzięki zapewnieniu Continuous Delivery, poprawiającego widoczność aplikacji w całym jej cyklu życia. Rozwiązanie pozwala przyspieszyć cykle wydań aplikacji oraz zwiększyć zwinność (agile) biznesową i operacyjną. Wpływa też na zredukowanie ilości błędów i zwiększenie jakości poprzez uproszczenie i standaryzację procesów wydań aplikacji. CA Release Automation automatyzuje proces wdrożenia, zmian i utrzymania aplikacji dla infrastruktury fizycznej, wirtualnej i chmurowej. To najbardziej elastyczna i skalowalna technologia automatyzacji wydań na rynku.

 

 Zapewnia elastyczność, szybkość, widoczność i skalowalność potrzebne do reagowania na stale zmieniający się krajobraz współczesnych technologii. To produkt automatyzacji nowej generacji, który centralnie i w sposób ciągły zarządza wykonywaniem wszystkich procesów biznesowych w środowiskach mainframe, cloud lub hybrydowym. Zapewnia wiekszą wydajność i usprawnia nadzorowanie obciążeń biznesowych w przedsiębiorstwie.

 

Skalowalna, elastyczna i łatwa w użyciu automatyzacja jest niezbędna do przetrwania w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu. Przedsiębiorstwa często nie radzą sobie z szybkim dostarczeniem aplikacji. Ponadto klienci oczekują usług, które są wydajne i niezawodne. CA Automic Service Orchestration narzędzie do automatyzacji biznesu wykorzystujące sztuczną inteligencję. Rozwiązanie łatwo integruje się z istniejącymi w przedsiębiorstwie narzędziami ITSM, rozszerza możliwości tych narzędzi i umożliwia automatyczne podejmowanie działań. Zapewnia elastyczność i skalowalność, której potrzebuje nowoczesna organizacja do realizacji inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej.

 

Rozwiązanie pozwala przyspieszyć proces tworzenia i dostarczania aplikacji i poprawiać jej jakość. Wpływa też na zmniejszenie kosztów i ryzyka związanych z dostarczaniem aplikacji oraz pozwala skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek. CA Service Virtualization symuluje niedostępne systemy w całym cyklu życia oprogramowania, umożliwiając programistom, testerom oraz zespołom zajmującym się integracją i wydajnością równoległą pracę w celu szybszego dostarczania niezawodnych aplikacji. Rozwiązanie wpływa na przyspieszenie czasu cyklu wydania oprogramowania, zwiększa jego jakość i wpływa na obniżenie kosztów infrastruktury środowiska testowego.

 

CA Test Data Manager to rozwiązanie, którego potrzebują organizacje, aby nieustannie dostarczać najwyższej jakości aplikacje. Pozwala na zautomatyzowanie i rozwiązanie jednego z najbardziej zasobo- i czasochłonnych problemów związanych z Continuous Delivery: tworzenie, utrzymywanie i provisioning danych testowych niezbędnych do testowania zmieniających się aplikacji. CA Test Data Manager w unikalny sposób łączy elementy podzbiorów danych, maskowania, syntezy, klonowania i generowania danych na żądanie, aby umożliwić zespołom testującym sprostanie potrzebom organizacji w zakresie agile. Ponadto może pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z prywatnością i zgodnością z przepisami (m.in. RODO). Funkcja wykrywania i profilowania produktu (Discovery and Profiling) pozwala na identyfikację danych osobowych PII (Personally Identifiable Information) w wielu źródłach danych.

 

CA Agile Requirements Designer to kompleksowe narzędzie do zbierania wymagań, automatyzacji testów i projektowania przypadków testowych. Skraca czas i zmniejsza wysiłek związany z testami wykonywanymi ręcznie. Korzystając z CA Agile Requirements Designer organizacje mogą dostarczać wysokiej jakości oprogramowania na rynek znacznie wcześniej i po niższych kosztach. Testy są aktualizowane automatycznie po zmianie wymagań, co pozwala organizacjom dostarczać wysokiej jakości oprogramowanie odzwierciedlające zmieniające się potrzeby użytkowników. W przeciwieństwie do innych narzędzi do testowania oprogramowania, CA Agile Requirements Designer sprawia, że ​​wymagania są jasne i jednoznaczne, a diagramy przedstawiają je jako precyzyjne, wizualne przepływy. Możliwości automatyzacji projektowania CA Agile Requirements Designer pozwalają organizacji osiągnąć rzeczywisty rozwój oprogramowania oparty na testach.

 

BlazeMeter jest jedną z wiodących platform testowania obciążenia i wydajności. Umożliwia zespołom ds. rozwoju i kontroli jakości przeprowadzanie skalowalnych i ciągłych testów dla wszystkich aplikacji – od aplikacji internetowych i mobilnych po mikroserwisy i interfejsy API. Zapewnia kontrolę wydajności na każdym etapie ciągłego dostarczania oprogramowania. Pozwala na pisanie testów w języku DSL (Domain Specific Language), aby generować i błyskawicznie uruchamiać testy funkcjonalne i wydajnościowe przy użyciu dowolnego narzędzia do testowania, np. JMeter.

 

CA Application Test to rozwiązanie przeznaczone do automatycznego testowania i sprawdzania nowoczesnych aplikacji internetowych oraz mobilnych wraz z interfejsami API, usługami sieciowymi i starszymi systemami zaplecza. Dostarcza platformę testową nie wymagającą znajomości kodowania, która umożliwia projektowanie i wykonywanie zautomatyzowanych testów jednostkowych, funkcjonalnych, regresyjnych, integracyjnych i wydajnościowych obejmujących zarówno nowoczesne, jak i starsze technologie. Dzięki CA Application Test można znacznie obniżyć koszty walidacji, poszerzyć zakres testów bez konieczności zwiększania zasobów i uprościć architekturę testowania, konsolidując liczbę narzędzi potrzebnych do przetestowania aplikacji.