2014-03-9

Firma Quest Software kompleksowo wspiera realizację wymagań związanych z ochroną kluczowych danych i informacji, oraz zapewnieniu wyłącznie autoryzowanego dostępu do systemów informatycznych. Dostarczamy rozwiązania w postaci sprzętu i oprogramowania pozwalającego zarówno na audyt zgodności systemów z przyjętymi regulacjami i politykami bezpieczeństwa, kontrolę działań użytkowników (w tym także użytkowników uprzywilejowanych), a także oferujce możliwość zabezpieczenia systemów przed niepowołanym dostępem i niepożądanymi zmianami.

Obsługiwane platformy: Active Directory, DB2, EMC, Exchange, Java, Linux, Mac OS, NetApp, Network Storage, Oracle, Oracle E-Business Suite, Putty, Samba, SAP, Sharepoint, Siebel, SQL Server, SSH, Unix, Windows File servers, Windows Server i inne

  • Ocena Stanu Środowiska: Enterprise Reporter, Security Explorer, MessageStats
  • Audyt Środowiska i Alertowanie: InTrust, ChangeAuditor
  • Kontrola Dostępu i Zabezpieczanie Środowiska: ActiveRoles, Change Auditor, Authentication Services, Defender
  • Monitorowanie Aktywności Użytkowników: Change Auditor
  • Zarządzanie i Audyt Użytkowników Uprzywilejowanych: Quest One Privilege Manager
  • Zarządzanie Tożsamością: ActiveRoles, Quest One Identity Manager
  • Zgodność z Regulacjami: Compliance Suite
  • Integracja, korelacja oraz uzupełnienie funkcjonalności istniejących systemów SIEM: Smart Investigator
  • Bezpieczeństwo poczty elektronicznej – zaawansowany Antyspam, Antymalware i Antyphishing: Vade Secure

Strona dedykowana produktom do zarządzania tożsamością

Szczegółowe informacje o produktach można znaleźć tutaj